fotonie

Jak ošetřujete listy na fotinii?

Photinia Leaf Spot Plísně: Aplikujte tři až čtyři postřiky schváleného fungicidu (ideálně systémového) počínaje lámáním pupenů na začátku jara a pokračujte v pravidelných intervalech během jara až do suchého počasí. Všechny povrchy listů a větviček důkladně ošetřete. Čím vlhčí a deštivější jaro, tím větší bude závažnost onemocnění. A pro doplnění informací, jaký je nejlepší fungicid …

Jak ošetřujete listy na fotinii? Read More »