Sut ydych chi’n plannu llyriad cyffredin?

Llysieuyn yn Tyfu Mae llysieuyn llyriad yn tyfu yn llygad yr haul neu mewn cysgod rhannol a bron unrhyw bridd, gan gynnwys pridd tywodlyd neu greigiog. Plannwch hadau yn uniongyrchol yn yr ardd yn y gwanwyn neu dechreuwch nhw dan do ychydig wythnosau o flaen llaw. Mae wythnos o amser oeri yn yr oergell (haeniad) …

Sut ydych chi’n plannu llyriad cyffredin? Read More »