Pa mor aml ydych chi’n dyfrio Planhigyn Arian Tsieineaidd?

Cyfarwyddiadau Gofal Planhigion Arian Tsieineaidd Dwfr. Mae eich carn yn mwynhau sesiynau dyfrio wythnosol, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn caniatáu i’w bridd sychu’n llwyr rhwng dyfrio i atal gor-ddyfrio a phydredd gwreiddiau. Yn ystod misoedd y gaeaf mae croeso i chi ddyfrio bob pythefnos yn unig. Faint o haul sydd ei angen ar …

Pa mor aml ydych chi’n dyfrio Planhigyn Arian Tsieineaidd? Read More »