fotinija

Kako tretirate listove lišća na fotiniji?

pjegavost lišća fotinije Gljivice: Primijenite tri do četiri prskanja odobrenim fungicidom (idealno sistemičnim) počevši od pucanja pupova u rano proljeće i nastavite u pravilnim intervalima tijekom proljeća do suhog vremena. Temeljito tretirajte sve površine lišća i grančica. Što je proljeće vlažnije i kišovitije, bolest će biti veća. I za dodatnu informaciju, koji je najbolji fungicid …

Kako tretirate listove lišća na fotiniji? Read More »