När kan jag dela dagliljor?

När kan jag dela dagliljor? Dagliljor kan delas i tidig vår (när ny tillväxt börjar växa fram) eller på sensommaren. Gräv upp hela klumpen med ett spade. Skaka eller tvätta bort jorden. Dra sedan försiktigt isär klumpen. Så, hur delar du och planterar om dagliljor? Vilket leder till: ska dagliljor separeras? Dagliljedelning bör åtgärdas vart …

När kan jag dela dagliljor? Read More »