Uyitshala kanjani i-cress?

Indlela Yokukhulisa i-Cres I-Cress iwunyaka oqinile, futhi ingatshalwa ngempumelelo ngaphandle. Hlwanyela imbewu yakho ye-cress ngqo endaweni engashoni esiqeshini semifino noma embhedeni ophakanyisiwe. Ungakwazi futhi ukuhlwanyela emabhokisini amafasitela nasezitsheni ze-patio uma ufushane endaweni yasengadini. Vala imbewu ye-cress kancane ngenhlabathi namanzi kahle. Ingabe i-cress izokhula kabusha ngemva kokusika? Sika noma ncinza amathiphu e-cress njengoba kudingeka, sika-futhi-ubuye-futhi. Qala …

Uyitshala kanjani i-cress? Read More »